Spółka Mutiara Pearl, s.r.o., z siedzibą Ke Stírce 338/51,18200 Praga, Republika Czeska, nr identyfikacyjny: 19446446, rejestracja w rejestrze handlowym: C 386726 (zwany dalej "Administratorem") wykorzystuje pliki cookies na tej stronie internetowej w celu pomiaru ruchu na stronie, kierowania reklam, dostosowania wyświetlania stron, tworzenia koszyka i innych funkcji strony internetowej. Pliki cookies są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu firmy.

Każdy użytkownik może udzielić lub odmówić zgody na wykorzystanie plików cookies przy pierwszej wizycie na stronie. Opcja ta znajduje się w pasku cookies, który ładowany jest przy pierwszej wizycie na stronie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest to, że takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów właściwego administratora lub strony trzeciej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("Rozporządzenie")

Pozyskane w ten sposób przez operatora dane mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym, w szczególności operatorom serwisów i platform Google, Seznam i Facebook.Pliki cookies są przetwarzane przede wszystkim przez Google Analytics, którego operatorem jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pliki cookies są następnie przetwarzane przez Google Inc. zgodnie z polityką prywatności.

Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem masz prawo do:

  • Na warunkach określonych w rozporządzeniu przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej administratorowi. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przed takim wycofaniem zgody. Zgoda na gromadzenie danych z plików cookies w celach marketingowych może być w każdej chwili wycofana poprzez zmianę ustawień odpowiedniej przeglądarki internetowej.
  • Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszyło lub narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, m.in.
  • Nie mają Państwo obowiązku podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, nie jest też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.
  • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli profilowanie dotyczy takiego marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.