Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Mutiara Pearl, s.r.o. Twoich danych osobowych w celu wysyłania Ci informacji handlowych (ofert marketingowych) oraz prowadzenia wobec Ciebie innych działań marketingowych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę, a informacje handlowe nie będą już do Państwa wysyłane. Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz poniżej.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Mutiara Pearl, s.r.o., z siedzibą Ke Stírce 338/51,18200 Praga, Republika Czeska, nr identyfikacyjny: 19446446, rejestracja w rejestrze handlowym: C 386726, Sąd Miejski w Pradze (zwany dalej "Administratorem").

Dane kontaktowe Administratora są następujące: adres do doręczeń Ke Stírce 338/51,18200 Praga, Republika Czeska, adres e-mail eshop@buka.cz, telefon +420 222 521 250

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda udzielona temu administratorowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("Rozporządzenie").

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Na podstawie Państwa zgody administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, numer rejestracyjny oraz numer NIP.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wysyłanie przez administratora wobec Ciebie informacji handlowych i innych działań marketingowych.

Nie występuje tu automatyczne podejmowanie decyzji indywidualnych przez administratora w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

Czas przechowywania danych osobowych

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane przez administratora to 3 lata od dnia wyrażenia zgody, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym celu przetwarzania).

Inni odbiorcy danych osobowych

Innymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby świadczące na rzecz administratora danych obsługę strony internetowej, usługi spedycyjne, bramki płatności, usługi marketingowe i inne.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (do państwa spoza UE) lub do organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Na warunkach określonych w rozporządzeniu przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej administratorowi. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przed takim wycofaniem zgody. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, pisząc na adres e-mail eshop@buka.cz.

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszyło lub narusza przepisy Rozporządzenia, mają Państwo prawo m.in. do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie mają Państwo obowiązku podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, nie jest też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli profilowanie dotyczy takiego marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.