Nasza firma Buka Jewelry, s.r.o. jest zarejestrowana w Urzędzie Miar w Republice Czeskiej dla następujących rodzajów działalności: handel elektroniczny (E), działalność gospodarcza - biżuteria (J).

Odpowiedzialna marka Buka Jewelry.

Przypisano nam ten znak odpowiedzialności, pod którym jesteśmy zarejestrowani w Assay Office.

Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1, www.puncovniurad.cz

Przebijanie naszej biżuterii

Naszym znakiem i znakiem firmowym oznaczana jest biżuteria, która podlega kontroli halowej §27 ustawy nr 539/1992 Dz.U. (srebro od 3,50 grama; złoto od 0,53 grama). W przypadku biżuterii o masie netto poniżej masy metalu szlachetnego nie stosujemy naszego znaku ani znaku firmowego, a jedynie numer czystości.

Liczby czystości

925 - AG (argentum) 925/1000 srebro 

585 - AU (aurum) 585/1000 14 karatowe złoto 585 części złota / 415 części innych metali

750 - AU (aurum) 750/1000 18 karatowe złoto - 750 części złota / 250 części innych metali.

999 - AU (aurum) 999/1000 24 karatowe czyste złoto bez domieszek innych metali. 

Cytat z ustawy:

§ 27

(1) Obowiązkowi cechowania nie podlegają

(a) towary

1. w całości pokryte emalią,

2) w których masa metalu szlachetnego ma niewielkie znaczenie w stosunku do masy innych użytych materiałów (np. same czapki lub obramowania i uchwyty z kamieni, uchwyty),

3) o bardzo małej masie, nie przekraczającej limitu określonego w przepisach wykonawczych,

(b) towary zagraniczne objęte procedurą celną w ramach procedury tranzytu5) lub w ramach procedury ze skutkiem ekonomicznym,5a)

(c) towary krajowe przeznaczone do zwolnienia w ramach procedury wywozu,5b)

(d) starych towarów, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym.

(2) Towary, o których mowa w ust. (1) lit. c), mogą być przedstawione do oznaczenia znakiem halowym; jeżeli towary te mają być urzędowo oznaczone, powinny odpowiadać warunkom określonym w ustawie niniejszej.

(3) Czeskie i zagraniczne monety nie podlegają kontroli znaków pieniężnych, nawet jeśli są częścią towarów podlegających takiej kontroli i są z nimi swobodnie powiązane.

(4) W przypadku wątpliwości, czy towary podlegają kontroli w zakresie cechowania, decyduje Urząd Probierczy.

§ 28

(1) Towary, o których mowa w § 27 ust. 1 lit. a) pkt 3, powinny być trwale oznaczone przez wytwórcę lub sprzedawcę numerem wyrażającym odpowiednią czystość (zwanym dalej "numerem czystości"). Jeżeli jest to celowe, w szczególności ze względu na rodzaj, kształt lub wielkość towarów, urząd asesury postępuje zgodnie z § 20 ust. 4.

(2) Towary nieoznaczone urzędowo, o których mowa w art. 27 ust. 1 lit. a), jeżeli poza tym spełniają warunki określone w niniejszym akcie, oraz towary nieoznaczone urzędowo, o których mowa w art. 27 ust. 1 lit. d), mogą być przedmiotem obrotu krajowego.